Zásady ochrany osobních údajů

Zabezpečení

Stránky www.arcys.eu používají šifrované spojení SSL, které znemožňuje přístup třetích osob k údajům během jejich přenosu na internetu a úpravy takových údajů třetími osobami.

Kontaktní údaje

Při své návštěvě stránek www.arcys.eu nás můžete kontaktovat a poskytnout prostřednictvím kontaktního formuláře své osobní údaje. Účelem může být Váš zájem o další informace nebo požadavek na zpětné kontaktování. Údaje z tohoto kontaktního formuláře budou použity pouze za účelem organizačního zabezpečení Vašeho požadavku a po jeho naplnění budou vymazány z našich informačních systémů.

Ochrana osobních údajů

Provozovatelem je společnost Arcys, s.r.o. Provozovatel je zároveň i správcem osobních údajů Uživatelů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ( dále jen: "GDPR"). Zavazujeme se zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména GDPR.

Práva uživatele

Jako Uživatel máte právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů podle článku. 16 GDPR, případně omezení zpracování dle čl. 16. 18 GDPR. Uživatel má právo na vymazání osobních údajů podle čl. Čl. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Uživatel právo namítat proti zpracování dle čl. 1.2. 21 GDPR a právo na přenosnost údajů podle čl. 20 GDPR.

Stížnost

Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů  v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Aktualizace pravidel ochrany osobních údajů

Tato pravidla mohou být v případě potřeby aktualizována, proto Vám doporučujeme, abyste se pravidelně seznamovali s jejich obsahem.

Používání cookies

Cookies

Cookie je krátký textový soubor, který web ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení (včetně tabletu) při jejím prohlížení. Pokud stejnou stránku navštívíte příště, díky němu vás stránka "pozná". Soubory cookies používáme k analýze návštěvnosti web stránek prostřednictvím Google Analytics. Jedná se o analytický nástroj, který nám pomáhá zjišťovat, které stránky jsou pro naše návštěvníky nejčastěji vyhledávány, nebo zda využívání a orientace v našich stránkách nejsou příliš náročné. Soubory cookie lze použít pro statistické údaje o používání webových stránek bez osobní identifikace jednotlivých návštěvníků.

Jaké cookies vyhodnocujeme

Session cookies – jsou přechodné cookies uložené na vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení do doby, než opustíte webovou stránku (stránky) a v tom okamžiku se smažou. Takové cookies pomáhají webové stránce (stránkám), aby si zapamatovala informace, když přecházíte ze stránky na stránku, takže informace nepotřebujete opět zadávat nebo opakovaně informace znovu vyplňovat.

Trvalé cookies – zůstávají uloženy na vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení, i když opustíte webové stránky; takové cookies pomáhají webové stránce (stránkám), aby si vás pamatovala, když se vrátíte jako návštěvník, přitom vás neidentifikují jako osobu.

K jakému účelu využíváme cookies

Provozní cookies – shromažďují informace o tom, jak naše webové stránky používáte. které stránky navštěvujete, a zda jste narazili na nějaké chyby, například ve formulářích. Tyto cookies neshromažďují žádné informace, podle kterých by bylo možné zjistit vaši totožnost – všechny shromážděné údaje jsou anonymní a slouží nám pouze k tomu, abychom mohli provoz našich webových stránek optimalizovat. S jejich pomocí získáváme také statistické údaje o návštěvnosti a použití tohoto webu.

Funkční cookies – slouží k zapamatování nastavení s cílem zajištění maximálního komfortu při vaší návštěvě. S jejich pomocí si pamatujeme, jestli jsme se vás již ptali, jestli chcete vyplnit anketu (a nemusíme vás touto otázkou obtěžovat podruhé).

Reklamní cookies – jsou napojeny na služby poskytované jinými firmami, například ikony „Líbí se mi to" a „Sdílet". Tyto služby poskytuje jiná firma v návaznosti na to, že jste navštívili naše webové stránky. S jejich pomocí vás můžeme propojit na sociální sítě, jako je Facebook, a na základě údajů o vaší návštěvě pak budete dostávat reklamu z jiných webových stránek.

Jaké údaje o Vás můžeme vyhodnocovat:

  • Informace o vaší návštěvě naši web stránky

  • Informace o IP adrese připojení, otisk prohlížeče

  • Informace o vaší aktivitě

  • Automatizované rozhodování a Profilování

V našem prostředí nedochází ke spojování výše uvedených aktivit s vaší osobou, a tedy automatizované zpracování nemá dopady na vaše práva a svobody. Rovněž při zpracování vašich údajů nedochází k profilování.

Soubory cookies můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení. Podrobnosti naleznete na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání.

Pokud cookies nedůvěřujete, můžete je pravidelně z vašeho disku vymazat.

Jak dlouho uchováváme údaje z prohlížení

Údaje z prohlížení uchované podle nastavení cookies nejsou uchovávány v našich systémech. Za účelem vaší ochrany můžete kdykoli podat podnět k dozorovému orgánu ČR, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ČR, prostřednictvím https://www.uoou.cz .

Odvolání souhlasu

V případě, že zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu, je možné tento souhlas kdykoli odvolat nebo namítat podáním podnětu na našich místech kontaktu nebo zasláním podnětu na kontaktní bod uvedený níže.

Kontaktní údaje

Pokud byste se chtěli zkontaktovat nebo měli připomínky pro naši zodpovědnou osobu za dohled nad ochranou osobních údajů v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů, pošlete prosím e-mail na info@arcys.eu, nebo prostřednictvím pošty na kontaktní adresu Arcys, s.r.o, Pažítková 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.

Užitečné linky

Wikipedia o HTTP Cookie

Toto prohlášení může být v případě potřeby aktualizováno, proto Vám doporučujeme, abyste se pravidelně seznamovali s jeho obsahem.

Datum verze: 12. dubna 2023.

©2023 Arcys, s.r.o.