JAK Se Firma Mění, KOMUNIKACE je
PRO NÍ NEJVĚTŠÍ VÝZVOU 

 Jak profesionálně bude Vaše komunikace ať už uvnitř firmy nebo mimo ni vypadat, takové úrovně důvěry se bude reputace Vaší společnosti či organizace těšit v očích Vašich zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů, dodavatelů, ale i médií a komunit, ve kterých působíte. Dovolte mi, abych Vám nabídl své dlouholeté praktické zkušenosti z oblasti vytváření a řízení firemní komunikace v národních i nadnárodních společnostech. Tyto zkušenosti jsou univerzální a použitelné ve firmách a organizacích bez ohledu na jejich zaměření nebo velikost.

 

O mně

RNDr. Ján Kondáš, MBA

 V oblasti firemní komunikace -  Corporate Communications/Corporate Affairs se pohybuji již více než 20 let a v posledním době se můj profesionální zájem soustředil na budování reputací firem a organizací. Měl jsem možnost pracovat pro české, slovenské, německé, britské a americké firmy, poznat jejich firemní kultury a styly řízení týmů. Mnohé z těchto firem jsou kótovány na mezinárodních akciových trzích, což přinášelo do komunikace, kterou jsem řídil, specifické požadavky na transparentnost a komplexnost poskytovaných informací. Práce v těchto firmách mě naučila chápat důležitost udržitelného podnikání (Sustainability), jakož i nezastupitelnost diverzity a inkluze pro formování kultivované firemní kultury. Během své kariéry jsem získal bohaté zkušenosti z oblasti řízení změn (Change Management) a transformace firem.

 Budování reputace firmy

Hlavním posláním firemní/korporátní komunikace je podpora reputace (dobrého jména/pověsti) firmy. Na dobrou pověst firmy samozřejmě má vliv mnoho činnosti, které nejsou přímou součástí firemní komunikace – například kvalita nabízených produktů a služeb, předprodejní či po-prodejní péče o zákazníky. Firemní komunikace hraje důležitou roli zejména v těchto 4 klíčových oblastech, které jsou pro budování reputace nezastupitelné:

Interní a externí komunikace
Řízení změn (Change Management) a transformace
Udržitelné podnikání (Sustainability) a ESG
Značka zaměstnavatele (Employer Branding) a zapojení zaměstnanců (Employee Engagament)

V rámci těchto oblastí Vám rád nabídnu tyto služby a řešení: 

 Interní a externí komunikace

 • Audit Externí a interní firemní komunikace,

 • Vytvoření strategie pro efektivní interní a externí komunikaci (Public Relations), včetně využití generativních nástrojů umělé inteligence (AI).

 • Vytvoření systému hodnocení efektivity externí a interní komunikace.

 • Služby v oblasti Public Affairs/Government Affairs/Regulatory.

 • Účinnou krizovou komunikaci a vytvoření systému pro eliminaci krizové komunikace (Issue Management). 

Řízení změn a transformace

 •  Identifikace zúčastněných stran (stakeholders), analýza dopadů změn na ně.

 • Identifikace rizik spojených s procesem změn.

 • Vytvoření strategie pro efektivní řízení změn, jejichž cílem je přijetí změn zaměstnanci a minimalizování jejich odporu.

 • Definice cílových skupin na které bude směrována komunikace na podporu řízení změn.

 • Návrh komunikační strategie a konkrétních komunikačních aktivit pro jednotlivé cílové skupiny.

 • Vytvoření kritérií úspěšnosti komunikace na podporu řízení změn a transformace.

 • Vzdělávání manažerů v oblasti řízení změn formou online a onsite přednášek.

Udržitelné podnikání (Sustainability) a ESG

 • Návrh strategie udržitelnosti podnikání na základě předmětu podnikání firmy, jejích hodnot, vize a mise, jakož i dalších důležitých faktorů.

 • Spolupráci na vytvoření systému, který umožní pravidelné vykazování cílů ESG z hlediska platných právních předpisů nebo požadavků dodavatelských řetězců. 

 • Identifikaci materialit ve smyslu rozsahu 1 a 2, přípravu metodiky pro materiality ve smyslu rozsahu 3.

 • Automatizaci výpočtu uhlíkové stopy - emisí CO2 a jiných skleníkových plynů z celkového provozu společnosti i z jejích nejdůležitějších produktů a služeb.  

 • Návrh komunikační podpory pro strategii udržitelnosti. 

Employer Branding a Employee Engagement

 • Návrh řízení značky (Brand Management) s přesahem na Employer Branding.

 • Analýza značky. zaměstnavatele, jejího vlivu na zaměstnance firmy, jakož i na potenciální zaměstnance.

 • Návrh systematické komunikace pro podporu Employer Branding.

 • Analýza úrovně Employee Engagement.

 • Návrh aktivit pro posílení Employee Engagement, včetně změn v oblasti firemní kultury.

 • Návrh komunikační podpory pro Employee Engagement.

Využívaní nástrojů umělé inteligence (AI) ve firemní komunikaci 

Nástroje generativní umělé inteligence (AI) nejen šetří čas, ale také umožňují škálovat a personalizovat jednotlivá sdělení, což vede k efektivnější a poutavější firemní komunikaci. Je však nezbytné používat tyto nástroje zodpovědně a zajistit, aby byl generovaný obsah v souladu se značkou, hodnotami a etickými zásadami společnosti. Mé odborné znalosti v oblasti generativních nástrojů umělé inteligence používaných ve firemní komunikaci zahrnují např:

 • Tvorbu obsahu: Generativní AI dokáže vytvářet psaný obsah, jako jsou tiskové zprávy, obrázky, videa, příspěvky na blogy a aktualizace sociálních médií, čímž šetří čas a úsilí odborníků na komunikaci. Je obzvláště užitečná pro vytváření konzistentního obsahu.

 • Tvorbu prezentací: Umělou inteligenci lze využít k vytváření textů a grafiky pro zprávy a prezentace, čímž se zvyšuje kvalita vizuální komunikace.

 • Analýzu údajů o zaměstnancích: Pomocí umělé inteligence k analýze údajů o zaměstnancích můžete získat komplexnější přehled o jejich potřebách, preferencích a názorech. To následně může vést ke zlepšení interní komunikace a zvýšení spokojenosti zaměstnanců.

 • Překlady: Generativní AI dokáže rychle a přesně přeložit obsah do více jazyků, což je pro globální společnosti komunikující s mezinárodním publikem zásadní. Díky této funkci bude zajištěno přesné a rychlé zasílání zpráv napříč zeměmi. 

Zlepšení komunikačních dovedností manažmentů firem

Komunikační dovednosti manažerů, zejména těch, kteří jsou na nejvyšších firemních příčkách, jsou nedílnou součástí jejich úspěšného leadershipu. Nicméně i dnes jsme často svědky toho, že ředitel komunikuje se svými zaměstnanci pouze přes e-mail. Každý manažer by měl mít svůj osobitý, ale kultivovaný styl komunikace, který se opírá o výběr vhodných komunikačních kanálů pro co nejefektivnější zásah cílové skupiny. V oblasti posílení komunikačních kompetencí manažerů nabízím tuto podporu: 

 • Analýzu komunikačních kompetencí manažera. 

 • Vypracování návrhu na posílení komunikačních kompetencí s cílem vytvořit autentický a kultivovaný komunikační styl manažera.

 • Vypracování návrhu pro použití různých komunikačních prostředků podle typu požadované komunikace (operativní vs strategická).

 • Komunikační mentoring dle individuálních potřeb manažera.

Gray Hair Consultants

Gray Hair Consultants je projekt, který se od nabídky jiných konzultačních firem odlišuje obrovským záběrem reálných zkušeností svých expertů vzhledem k jejich profesní vyzrálosti a vyššímu střednímu věku. Jsou připraveni nabídnout strategické poradenství, řešení klíčových problémů a mentoring pro potřeby firem a organizací. Dokáží hmatatelně pomoci výkonným manažerům zlepšit jejich odborné i vůdčí schopnosti a organizační efektivnost.

Projekt Gray Hair Consultants iniciovala také společnost Arcys. 

 • Další informace o projektu naleznete ZDE 

Pokud Vás zaujala moje nabídka, pošlete mi prosím zprávu, rád se Vám ozvu . 

E-mail Zpráva PotvrdiT

Mé nejnovější príspěvky z oblasti firemní komunikace

Effective communication in Change Management

Being effective doesn´t mean to generate tons of meaningless messages to spam the target audiences, nor making them bored by the same (only one) communication channel...

Read more

Challenges causing weak Employee Engagement

Currently, almost in all bigger size companies, the Leaderships are keen to get regular feedback on the engagement of their employees. The are 3 simple reasons why they do that...

Read more

Internal Communication in digital age

Internal Communication in the workplaces faces today, in the digital age, couple of new challenges which the communicators need to be aware of. Let me pick up 3 of them...

Read more

©2023 Arcys, s.r.o.

Zásady ochrany osobních údajů