Strategické poradenstvo vo firemnej (korporátnej) komunikácii

Arcys poskytuje strategické poradenstvo, konzultačnú a implementačnú podporu vo všetkých oblastiach firemnej komunikácie.

Čítajte viac

Poradenstvo v oblasti informatizácie spoločnosti

Arcys poskytuje strategické poradenstvo, výskum, poradenské služby a podporu implementácie v rôznych oblastiach informačnej spoločnosti.

Čítajte viac

Vývoj projektov v oblasti elektronického obchodu

Arcys poskytuje komplexné riešenie pre vývoj a prevádzku internetových lekární.

Čítajte viac

Poradenstvo v oblasti transformácie ziskových a neziskových subjektov

Arcys poskytuje poradenstvo v oblasti transformácie firiem a neziskových subjektov s cieľom zabezpeciť ich efektívne fungovanie

Čítajte viac

Posledný tweet

Aktuálne/News

Znalosť, ktorá sa ráta

Komunikácia je neoddeliteľnou súčasťou každej jednej stránky nášho života, či už v súkromí, alebo v práci. Napriek tomu, že sa komunikovať učíme od útleho veku, úspech či neúspech našich aktivít závisí často krát od toho, ako zrozumiteľne, presvedčivo, kreatívne, ale aj efektívne vieme informáciu poskytnúť.

O naše bohaté a praktické skúsenosti zo štyroch rôznych navzájom súvisiacich a na komunikácii založených oblastiach sa chceme s vami, našimi zákazníkmi podeliť. Firemná komunikácia, rozvoj projektov v oblasti elektronického obchodu, budovanie informačnej spoločnosti  a transformácia podnikateľských a nepodnikateľských subjektov je to, čo nás zakladateľov firmy Arcys spája a zároveň čo nám prináša neustálu chuť a odvahu vymýšľať pre vás neobyčajné riešenia.

Dovoľte nám, aby sme hľadali cesty, ako uskutočniť vaše myšlienky a plány. Dovoľte nám, aby sme vám pomohli vytvoriť stratégiu založenú na realistických očakávaniach, hmatateľných a merateľných cieľoch. Dovoľte nám navrhnúť pre vás praktické riešenia, ktorých prínos sa dá jednoducho zmerať a ohodnotiť.